Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseinek tiszteletére szervezett rákosmenti megemlékezések minden évben alkalmat adnak a kerület polgárainak arra, hogy két napra elosztva három rákosmenti helyszínen is leróhassák március 15-én, illetve annak előestéjén a kegyeletüket. Ezúttal visszatekintünk az elmúlt esztendők ilyen jellegű ünnepélyeire.

A március 15-i nemzeti ünnepünkön Magyarország lobogójának Kossuth téri felvonása után az ilyenkor hagyományos, fővárosi díszünnepségre 10:30-tól kerül sor a Nemzeti Múzeumnál. Rákosmentének is megvannak azonban az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eszmeiségéhez kapcsolható állandó helyszínei, ahol kerület-szerte megemlékezéseket tartanak a jeles nap alkalmából. A rákosligeti Országzászlónál, és Rákoscsabán, a Kossuth szobornál március 14-én gyűlik össze a kerület lakossága, míg az 513. utcai Honvédsíroknál Rákosmente Önkormányzata által szervezett központi ünnepélyre március 15-én kerül sor esztendőről esztendőre. Ez alól a pandémia két vészterhes éve volt csak kivétel, amikor az önkormányzat az eseményre kilátogatni szándékozó polgárok egészségének védelme iránt érzett felelősségtől vezérelve arról hozott döntést a koronavírus terjedésének megelőzése érdekében, hogy elmaradnak ezek az ünnepélyek, így csupán a városvezetés jelent meg az előbb említett helyszíneken, illetve a Bulyovszky Gyula-háznál, valamint a rákoskeresztúri evangélikus templomnál lévő Melczer János-emléktáblánál, hogy a kegyeket virágait elhelyezze.

2022-re viszont elhárult a kerület lakosságával való közös megemlékezés elől minden akadály, így Bella Tibor, a Gregor József Általános Iskola Rákosligetért-díjas nyugalmazott igazgatója már nagy nyilvánosság előtt mondhatta el ünnepi beszédét, melyben akkor kitért rá: az 1848/49-es hősök változást akartak, és ezen eszmék mentén formálódnak a mai társas kapcsolatok is, és alakul ki az emberekben a hazaszeretet. Később egykori iskolaigazgatói minőségében is arra kérte a fiatalokat, hogy képezzék magukat, járjanak nyitott szemmel, legyenek tájékozottak, ismerjék meg a történelmi múltunkat, és tanuljanak abból. Figyeljenek szüleik tanácsaira, okuljanak hibáikból A Rákoscsabán található Kossuth szobornál két évvel ezelőtt a jelenlévőkhöz Halász Dezső, Rákoscsaba-Újtelep önkormányzati képviselője beszélt, és mint kiemelte: a nehéz időkben magyar nép mindig megmutatta, hogy képes az összefogásra a szabadság kivívásának érdekében, ezért harcoltak a márciusi ifjak is, akiknek dicső tetteit soha nem szabad elfeledni. Elődeink tudták, hogy minden véleménykülönbség ellenére vannak olyan alapvető célok, melyek érdekében össze kell fogni. Az 1848-49-es forradalom hősei példát mutattak nekünk, miként kell nemzetünk, lakóhelyünk és családunk javáért, a jövőért küzdenünk. Dunai Mónika, Rákosmente országgyűlési képviselője 2022-ben az 513. utcai Honvédsíroknál megtartott beszédében egyebek mellett arra hívta fel a figyelmet, hogy mi, magyarok, megtanultuk: a történelem ismétli önmagát. Ma is egy erősen változó Európában és világban kell megtalálnunk a helyes utat. Most is olyan dolgok történnek, amelyek korábban elképzelhetetlenek voltak. Március 15. ebben is iránytű számunkra: példájukat követve sosem hagyhatjuk idegen érdekek által vezetni az országot.

Tavaly Rákosligeten Huszárné Trencséni Mária mondott beszédet, melynek keretében részletek hangzottak el Jókai Mór „A magyar nemzet története regényes rajzokban” című könyvéből. A Rákosligeti Kertbarát Kör vezetője akkor elmondta: azért esett a választása a nagy magyar regényíróra, mert ő is személyes résztvevője, alakítója volt az akkori eseményeknek, házassága lévén pedig a kerülethez is kötődik. Ugyanebben az esztendőben, szintén az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulóján Dr. Füzesi Péter alpolgármester, Rákoscsaba önkormányzati képviselője állt ki a Kossuth szobor elé, és osztotta meg gondolatait a megjelentekkel. Arra szólította az egybegyűlteket, hogy ezekben a napokban emlékezzenek azokra a márciusi ifjakra és hősökre, akik összefogtak és szembeszálltak az elnyomással, és hittek a magyar nemzet egységében és erejében. Gondoljanak továbbá azokra is, akik együtt éltek a forradalommal, melynek köszönhetően a szabadság eszméje végigsöpört Magyarországon. Az 513. utcai Honvédsíroknál rendezett ünnepségen tavaly Prof. Dr. Herman Róbert történész idézte fel a 175 esztendővel ezelőtt történeket, idén pedig Horváth Tamás, Rákosmente polgármestere mond majd beszédet ugyanezen a helyszínen, ahova szeretettel várja a rákosmenti megemlékezőket.